Naziv kompanije:

Brose d.o.o. Beograd-Vračar

Adresa kompanije:

Resavska 23, 11000 Beograd

Telefon:

49 951 7474 3179

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

Karriere.serbia@brose.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://www.brose.com/

Delatnost:

/

Poslovanje sa inostranstvom:

/

Broj zaposlenih:

25130

Potreban obrazovni profil:

/

Zahtevani broj godina studija:

/

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

/

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

/

Rad na računaru:

/

Radno iskustvo:

/

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Minouche Sonnekalb

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+49 931 202 7976

Uža specijalnost:

/

Dodatne informacije:

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

/

Prakse u ponudi:

/