Naziv kompanije:

Avisto Eastern Europe

Adresa kompanije:

Omladinskih brigada 88b, Airport City

Telefon:

+381 11 35 36 601

Drugi telefon:

E-mail kompanije:

contact@avisto-eastern.com

Drugi e-mail kompanije:

Internet adresa:

https://avisto-eastern.com/

Delatnost:

Avisto Eastern Europe je servisna kompanija koja pruža usluge u oblasti razvoja softvera, dok naši inženjeri raspolažu ekspertizama iz različitih oblasti, uključujući informacione sisteme, Web, telekomunikacije, industrijski softver, embedded softver i mreže. Razvojni centar Avisto Eastern Europe se nalazi u Beogradu i nosilac je ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 i SR10 sertifikata. Avisto Eastern Europe je ćerka francuske komapnije Avisto koja ima 8 tehničkih centara širom Francuske.

Poslovanje sa inostranstvom:

SAD, Evropa

Broj zaposlenih:

72

Potreban obrazovni profil:

Minimum diploma osnovnih studija iz oblasti IT-a

Zahtevani broj godina studija:

4

Poželjne dodatne veštine, znanja ili osobine:

Poznavanje objektno orijentisanih tehnologija, razumevanje Web tehnologija, poznavanje informacionih sistema i mrežnih servisa

Zahtevani nivo poznavanja stranih jezika:

Engleski jezik - konverzacijski nivo

Rad na računaru:

Da

Radno iskustvo:

Nije neophodno prethodno radno iskustvo

Posebni zahtevi:

Odgovoran za ljudske resurse kompanije:

Ivana Maričić

Telefon odgovornog za ljudske resurse kompanije:

+381 11 35 36 601

Uža specijalnost:

Object-oriented technologies (Java/ J2EE, C++, C#, .Net), Web technologies (Web 2.0, PHP5, HTML5), Mobile technologies, Data Warehouse, BI solutions (Oracle, MS SQL Server), Embedded systems implementation (Linux & RTOS), DevOps, Application and System administration, QA

Dodatne informacije:

Avisto Eastern Europe je deo internacionalne Advans Grupe koja je, sa svojih više od 1000 inženjera, specijalizocana u izradi kompleksnih projekata u oblasti aplikativnog softvera, elektronskih sistema i mehanike. U komapniji Avisto Eastern Europe kandidati dobijaju kompletnu obuku u Srbiji ili u Francuskoj, priliku da razviju sovje ideje i rade u timu na kompleksnim projektima za internacionalne korporativne klijente.

Procenat zaposlenih sa visokim i višim obrazovanjem:

90%

Prakse u ponudi:

Da